DELA

Klinisk handledning i låginkomstländer

Publicerad: 9 september, 2021

Johan Agardh, MedCUL

Nu tar vi oss utanför den svenska sjukvården och tar del av erfarenheter kring klinisk handledning i tre låginkomstländer i Afrika och Asien.

Vi bjöd in tre läkare från Uganda, Kenya och Indien för ett samtal. Samtliga har utbildat sig i sina hemländer och har erfarenhet av klinisk handledning.

I samtalet nedan får ni träffa Gilbert Tumwine som är obstetriker från Uganda, Caroline Mutinda som är pediatriker från Kenya och Vikas Choudry som är allmänläkare från Indien. Jack Palmieri från forskargruppen Socialmedicin och global hälsa vid LU modererar paneldiskussionen.

Studentkommentarer – läkarstudenterna säger sitt

Följande studentinlägg kommer från Charlotte och Joakim som tog läkarexamen från Lunds universitet i januari 2021 och arbetar (när detta inlägg publiceras) som underläkare i primärvården.

Under deras sista termin på Läkarprogrammet i Lund gjorde de fem veckors klinisk praktik vid ett sjukhus i Kampala, Uganda.

”Under vår kliniska praktik i Uganda reflekterade vi över handledningen och utbildningen i Uganda. Något som vi upplevde var positivt med handledningen i Uganda var att det fanns en självklar mentalitet kring handledning och att lära ut. Som senior läkare förväntades du att handleda läkare under utbildning och vi fick uppfattningen att ens kompetens som senior läkare delvis representerades av hur väl individerna man handledde presterade. Som vi förstod det var handledning och utbildning en av de viktigaste uppgifterna man hade som senior läkare, och även något man var stolt över. 

Däremot kunde utbildningsklimatet vara hårt med en tydlig hierarki som resulterade i rädsla och nervositet inför dagarna på kliniken. Det var inte ovanligt att de seniora läkarna förhörde sina ofta yngre kollegor i grupp där man inte tvekade att blotta och kritisera eventuella kunskapsluckor framför kollegor.

Sammanfattningsvis är vår uppfattning att det finns det ett stort engagemang för handledning men att pedagogiken är bristfällig.”

Poddavsnitt 5 – om klinisk handledning i Sverige och Uganda

Under utlandsplaceringen producerade Charlotte och Joakim en podcast som innehåller 5 avsnitt. I avsnittet nedan får vi ta del av deras tankar kring just utbildning och klinisk handledning i Sverige och Uganda.

Fler inlägg

Till toppen