DELA

På gång

Publicerad: 5 februari, 2023

Nya filmer för färdighetsträning, handledarträffar eller handledarutbilning

Nu har vi fler alldeles färska filmer på sidorna  Filmer för diskussioner om handledning och lärande samt grupphandledning att använda på handledarträffar eller handledarutbildningar.  Vi har också en helt ny film om olika rutinstatus på sidan ”Filmer för färdighetsträning” (Lunds universitet Läkarprogrammet 2023). Filmen är producerade av Studio Korsholm och bröderna Hallesjö och innehåller utöver nogranna genomgångar av olika undersökningar också inklippta ”animeringar” av anatomi och fysiologi. Ta en titt och tipsa dina adepter inför handledningssituationer!

Moduler för handledarutbilning och handledarträffar

Modulerna för handledarutbildningar och tips på upplägg och material till handledarträffar dröjer lite till då vi har en referensgrupp som återkopplar innan vi släpper dessa. Vi kommer också efter inventering att länka till olika kortare nätbaserade handledarutbildningar.

Nya exempel på AT-upplägg samt sida om grupphandledning

Fler exempel på upplägg och idéer för AT-läkare finns nu här. Karin Thörne har gjort intervjuer med bland annat AT-studierektorer och läkare under utbildning i Eksjö, Örnsköldsvik och Skellefteå. Karin har även skapat en sida om Grupphandledning och gruppreflektion. Är du intresserad  av att delta i ett nätverk på temat- kontakta Karin på karin.thorne@rjl.se
Nätverksmöten har bland annat resulterat i en ny sida med material om instrument för bedömning och återkoppling. Har du återkoppling, önskemål eller instrument du vill synliggöra – hör av dig. Nya presentationer av upplägg för AT finns uppladdade och fler är på gång. Läs mer om gaffelhandledning och ta del av hur detta används i landet.

Wave-scheduling eller Gaffelhandledning/Tandemhandledning/Saxhandledning

Inventeringen av var i landet man använder sig av gaffelhandledning m fl modeller och hur med olika grupper av läkare under utbildning fortsätter. Flera intervjuer inplanerade. Kontakta oss gärna om ni vill finnas med och berätta om hur ni använder gaffelhandledning eller andra modeller!

Större omstrukturering och tillgänglighetsanpassning

Just nu pågår en omstrukturering av sidan så vissa sidor är inte tillgängliga. Mycket material kommer in som behöver struktureras och presenteras. Vi kommer också att säkra tillgänglighetsanpassning av webbplatsen enligt webbdirektivet men detta tar lite tid.

Vilka är representerade på bilder?

Vi arbetar vidare med bilder och vilka som är representerade i bildmaterial etc. men där vi inte riktigt lyckas få den mångfald vi eftersträvar hittills. Vi försöker fortfarande få tillgång till fler bildbanker med mer bilder på fler.

Allt detta tar  tid men vi har valt att inte stänga ner webbplatsen helt då vi behöver  återkoppling under uppbyggnadsprocessen. Ha tålamod och var medvetna om att detta är en dynamisk process där vi är mkt tacksamma för bidrag, synpunkter och kritisk granskning på vägen.

Fler inlägg

Till toppen