DELA

På gång

Publicerad: 25 november, 2022

Arbetet fortskrider med inventera och tillgängligöra material. Vi har nätverksmöten i grupper kring instrument och formulär för observation och återkoppling, handledarutbildningsmoduler,  organisation av och förutsättningar för AT, anpassningar av modeller till svensk kontext etc.

AT/BT upplägg och idéer

Vi har nu öppnat sidan om AT/BT där vi påbörjat arbetet med att lägga in material från olika verksamheter i landet. Vill ni berätta om hur ni planerat för AT eller om specifika utmaningar, hör av er! Viktigt för oss är att påpeka att:

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT och BT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.

Karin Thörne och kollegor i RJL arbetar parallellt med andra inlägg för att beskriva AT/BT utifrån ett organisationsperspektiv – dessa inlägg dröjer något med publicering men är under arbete.

Gaffelhandledning/Tandemhandledning/Saxhandledning

Inventeringen av var i landet man använder sig av gaffelhandledning m fl modeller och hur med olika grupper av läkare under utbildning fortsätter. Flera intervjuer inplanerade. Kontakta oss gärna om ni vill finnas med och berätta om hur ni använder gaffelhandledning eller andra modeller!

Större omstrukturering och tillgänglighetsanpassning

Just nu pågår en omstrukturering av sidan så vissa sidor är inte tillgängliga. Mycket material kommer in som behöver struktureras och presenteras. Vi kommer också att säkra tillgänglighetsanpassning av webbplatsen enligt webbdirektivet men detta tar lite tid.

Vilka är representerade på bilder?

Något vi tänker mkt på är vilka som är representerade i bildmaterial etc. men där vi inte riktigt lyckas få den mångfald vi eftersträvar hittills. Vi försöker nu få tillgång till fler bildbanker med mer bilder på fler.

Allt detta tar  tid men vi har valt att inte stänga ner webbplatsen helt då vi behöver  återkoppling under uppbyggnadsprocessen. Ha tålamod och var medvetna om att detta är en dynamisk process där vi är mkt tacksamma för bidrag, synpunkter och kritisk granskning på vägen.

Fler inlägg

Till toppen