Handledning:

  • ska ges kontinuerligt i form av stöd och vägledning
  • ska utgå från ST-läkarens utbildningsprogram
  • bör inplaneras i ordinarie tjänstgöringsschema

Instruktioner ges fortlöpande utöver handledning, instruktör ger återkoppling