Handledare och verksamhetschef ansvarar för att bedömningar görs kontinuerligt under hela ST. Båda signerar ansökan till Socialstyrelsen efter samråd med ST-studierektorn.

Båda har också ansvar för att dokumentera kompetensutvecklingen.