Den nuvarande läkarutbildningen är på 5,5 år och ger läkarexamen. Därefter görs AT som ger legitimation. Därefter kan man påbörja ST som är målstyrd och är på minst 5 år. Dessa läkare kan välja att gå enligt ST 2015 eller ST 2021. Men om man väljer ST 2021 måste man också uppfylla kraven för uppnådd BT-kompetens.

Den nya läkarutbildningen startade hösten 2021 på alla lärosäten i Sverige och är på 6 år och leder till legitimation. Den första kullen är klar 2027. Dessa läkare kan bara välja ST 2021.

ST 2021 är på minst 5,5 år och innehåller också minst 6 månaders bastjänstgöring (BT) (varav minst 3 månader någon slags akut tjänstgöring och 3 månader allmäntjänstgöring) plus uppfyllande av 18 delmål. Enligt förordningen kan man vikariera ihop den tjänstgöringen, men i Region Skåne har man beslutat att BT endast kan göras på enligt liknande vis som AT, dvs. speciella BT-tjänster som man ska kunna söka. För att få BT godkänt och ett godkännande från Socialstyrelsen kräva regelbundna bedömningar under tjänstgöringens gång och även en slutbedömning. Förnärvarande annonseras det ut 24 BT-tjänster per år i Region Skåne som innehåller placering inom någon slags akut sjukvård, psykiatri och allmänmedicin. I Region Skåne är för närvarande samtliga BT-tjänster på ett års förordnande.

Läkare som kommer till Sverige med legitimation från EU/ESS måste från 210701 också göra BT. Det gäller också läkare som kommer från länder utanför EU/ESS och fått svensk legitimation.