• Ska vara specialistutbildad i den avsedda specialiteten
  • Ska vara handledarutbildad och bör tjänstgöra huvudsakligen på samma ställe
  • Handledarutbildningen bör omfatta (vilket gäller både huvudhandledare
    och handledare vid sidotjänstgöring)

    • handledning, pedagogik, kommunikation, etik och kompetensbedömning + ST regler, struktur (2021)