• Ansvara för sitt eget utbildningsprogram som ska vara individuellt, dvs utformat efter ST-läkarens tidigare erfarenheter och personligt intresse, med stöd av handledare och studierektor
  • Driva sin egen utbildning och progression (viktigt att bevaka detta som handledare!)
  • På Sus skall ST-läkaren dokumentera sina HL samtal och feedbackmoment samt skriva sin årliga rapport