Självskattning - 360 graders återkoppling (Sheffield peer review assessment tool)

360-gradersbedömning är ett instrument som används för att bedöma läkarens under utbildning professionella agerande i den kliniska vardagen. Detta är självskattningsversionen.

Klicka i den rutan som stämmer bäst med din egen bedömning och lägg till kommentarer. Kommentaren kan t ex beskriva vilket stöd du behöver för ökad självständighet och för att utveckla respektive kompetens.
Klicka i i vilken grad du instämmer i nedan påståenden

Klinisk förmåga

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Diagnostisera patienters problem/sjukdomar
Planera utredning och behandling på ett adekvat sätt
Hantera komplicerade sjukdomsfall
Identifiera mina egna begränsningar
Anlägga psykosociala aspekter på sjukdomar
Använda resurser på ett meningsfullt sätt (t ex beställa adekvata undersökningar)
Bedöma för- respektive nackdelar/risker med olika åtgärder/behandlingar
Koordinera vården av patienter
Utföra undersökningar/procedurer/ingrepp på ett teknisk adekvat sätt
Skriva adekvata och strukturerade journalanteckningar

Förmåga att upprätthålla god medicinsk standard

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Använda tiden effektivt och att prioritera rätt
Hantera stress
Hålla mig uppdaterad inom relevant evidensbaserad praktik

Pedagogisk förmåga

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Identifiera vad jag behöver lära mig mer om samt hur
Stödja andras lärande
Ge användbar återkoppling (ärlig och stödjande)

Förmåga att kommunicera och leda

FÖRHÅLLANDE TILL PATIENTER
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Kommunicera med patienter
Kommunicera med anhöriga
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Jag respekterar patienters integritet och konfidentialitet
FÖRHÅLLANDE TILL MEDARBETARE
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Muntligt kommunicera med medarbetare
Skriftligt kommunicera med medarbetare
Bidra till en god teamkommunikation när hen är teamledare
Hantera administrativa uppgifter
Leda arbete inklusive uppmärksamma andras bidrag
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Jag är tillgänglig och pålitlig

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.