AT/BT-läkare - 360 graders återkoppling från medarbetare (Sheffield peer review assessment tool)

360-gradersbedömning är ett instrument som används för att ge återkoppling på läkarens under utbildning professionella agerande i den kliniska vardagen.

Klicka i den rutan som stämmer bäst med din bedömning och lägg till kommentarer. Kommentaren kan t ex beskriva vilket stöd du tycker att AT-läkaren behöver för ökad självständighet och för att utveckla respektive kompetens.

Klinisk förmåga

I vilken grad instämmer du i nedan påståenden?

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Diagnostisera patienters problem/sjukdomar
Planerar utredning och behandling på ett adekvat sätt
Hantera komplicerade sjukdomsfall
Identifiera sina egna begränsningar
Anlägga psykosociala aspekter på sjukdomar
Använda resurser på ett meningsfullt sätt (t ex beställa adekvata undersökningar)
Bedöma för- respektive nackdelar/risker med olika åtgärder/behandlingar
Koordinera vården av patienter
Utföra undersökningar/procedurer/ingrepp på ett teknisk adekvat sätt
Skriva adekvata och strukturerade journalanteckningar

Förmåga att upprätthålla god medicinsk standard

I vilken grad instämmer du i nedan påståenden?

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Använda tiden effektivt och att prioritera rätt
Hantera stress
Hålla sig uppdaterad inom relevant evidensbaserad praktik

Pedagogisk förmåga

I vilken grad instämmer du i nedan påståenden?

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Identifiera vad hen behöver lära mig mer om samt hur
Stödja andras lärande
Hålla sig uppdaterad inom relevant evidensbaserad praktik

Förmåga att kommunicera och leda

I vilken grad instämmer du i nedan påståenden?

FÖRHÅLLANDE TILL PATIENTER
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Kommunicera med patienter
Kommunicera med anhöriga
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Läkaren respekterar patienters integritet och konfidentialitet
FÖRHÅLLANDE TILL MEDARBETARE
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Muntligt kommunicera med medarbetare
Skriftligt kommunicera med medarbetare
Bidra till en god teamkommunikation när hen är teamledare
Hantera administrativa uppgifter
Leda arbete inklusive uppmärksamma andras bidrag
Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
Läkaren är tillgänglig och pålitlig

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.