Observation av färdighet – Modifierat utökat DOPS (Direct Observation of Clinical Skills)

Detta modifierade DOPS är en utökad version för de studenter/läkare under utbildning som kommit lite längre. Ge återkoppling på studentens/läkarens under utbildning tekniska utförande, färdighet och interaktion med patienten i samband med ett praktiskt moment - t ex en procedur eller ett ingrepp.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Den handleddas egna tankar efter patientmötet

Handledarens återkoppling


Handledarens observation

Här används observationsskala

Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda ber om hjälp när det behövs:
JaNej, du behöver tänka på detta till nästa gång

Handledarens generella rekommendation till den handledda

Här används rekommendationsskala

Nästa gång du utför proceduren:

Den handleddas egna plan för utveckling

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.