EPA-formulär för studenter

Detta är ett formulär där du kan välja vilka EPA du vill ge generell återkoppling på.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Den handleddas egna tankar efter patientmötet

Handledarens återkoppling

Handledarens observation

Här används observationsskala

Studenten var aktiv observatör när jag utförde aktivitetenStudenten utförde aktiviteten tillsammans med migStudenten utförde aktiviteten, jag var med och kompletteradeStudenten utförde aktiviteten, jag var med och behövde inte kompletteraStudenten utförde aktiviteten, jag var i närheten och kompletterade
EPA 1: Inhämta anamnes
EPA 1: Genomföra klinisk undersökning
EPA 2: Prioritera arbetsdiagnos bland relevanta differentialdiagnoser
EPA 3: Upprätta en initial utredningsplan
EPA 4: Formulera en initial åtgärdsplan och genomföra behandling
EPA 5: Identifiera behov av och initiera preventiva åtgärder
EPA 6: Genomföra allmänna medicinska procedurer
EPA 7: Identifiera patienter i behov av akut vård och genomföra ett primärt omhändertagande
EPA 8: Dokumentera samt utfärda recept och intyg
EPA 9: Samarbeta inom hälso- och sjukvården och med professioner i andra delar av samhället
EPA 10: Bidra till säkerhetskultur inom vården

Handledarens generella rekommendation till den handledda

Här används rekommendationsskala

Nästa gång du utför denna/dessa EPA:

Den handleddas egna plan för utveckling

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.