Objective Structured Assessment of Technical Skill (OSATS)

Fritt översatt och modifierat från Martin et al. Objective structured assessment of technical skill (OSATS) for surgical residents. British Journal of Surgery 1997 (84) 273-278

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Handledarens observation

Kryssa i den beskrivning du tycker ligger närmast din bedömning och ge förslag på vad den du handledde behöver träna på för att nå nivå 3.

Respekt för vävnad

Tid och rörelse

Hantering av instrument

Kännedom om instrument

Användning av assistent

Flöde i operationen och planering framåt

Kunskap om den specifika proceduren

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.