Självskattningsformulär för kliniska handledare - Maastricht Clinical Teaching Questionnaire (MCTQ)

Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som du anser bäst motsvarar din handledares agerande. 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till liten del, 3 = neutral, 4 = instämmer till stor del, 5 = instämmer helt.

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
1. Jag demonstrerar fortlöpande hur man utför kliniska arbetsuppgifter.
2. Jag skapar tillräckligt med möjligheter för studenten att observera mig.
3. Jag försöker fungera som förebild för studenterna.
4. Jag ger användbar feedback under eller omedelbart efter observation av studentens patientmöten.
5. Jag anpassar min handledning till studentens nivå av erfarenheter.
6. Jag erbjuder tillräckligt med möjligheter för studenter att utföra uppgifter självständigt.
7. Jag ber studenter att förklara varför de väljer att utföra en uppgift på ett visst sätt.
8. Jag ställer frågor som syftar till att öka studentens förståelse.
9. Jag stimulerar studenter att utforska sina styrkor och svagheter.
10. Jag uppmuntrar studenter att formulera mål för sitt lärande.
11. Jag uppmuntrar studenter att försöka nå sina mål.
12. Jag bidrar till att skapa ett tryggt handledningsklimat.
13. Jag visar att jag är genuint intresserad av studenterna.
14. Jag visar att jag respekterar studenterna.

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.