SSK -Observation av patientmöte – omvårdnad Modifierat Mini-CEX

Detta är ett formulär för observation och återkoppling till sjuksköterskestudenter inspirerat av Mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) Återkoppling genomförs vid/efter medsittning. I formuläret kan man fokusera på att dokumentera någon aspekt av mötet mellan student och patient, välj de fält som ni tycker är relevanta för tillfället.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Den handleddas egna tankar efter patientmötet

Handledarens återkoppling

Handledarens observation

Här används observationsskala

Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:
Den handledda:

Handledarens generella rekommendation till den handledda

Här används rekommendationsskala

Nästa gång du utför en liknande aktivitet:

Den handleddas egna plan för utveckling

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.