Utvärdering av lärandeklimat och klinisk placering - UCEEM

Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som du anser bäst motsvarar din uppfattning av förhållandena under den kliniska placering du har just nu.

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
1. Jag har fått en användbar introduktion
2. Mina handledare var förberedda på min närvaro.
3. Mina arbetsuppgifter är relevanta i förhållande till utbildningsmålen
4. Jag är tillräckligt sysselsatt med meningsfulla arbetsuppgifter.
5. Mina arbetsuppgifter är tillräckligt utmanande för min nivå av kunskaper och färdigheter
6. Jag uppmuntras att aktivt delta i arbetet här.
7. Jag har tillräcklig tillgång till arbetsdator
8. Det finns tillräckligt med utrymme (fysiskt) för det antal studenter som är placerade här.
9. Jag har en handledare som jag vet att jag kan vända mig till.
10. Jag har tillräcklig tillgång till handledning.
11. Handledarna är väl förberedda inför handledningssituationerna.
12. Jag märker att mina handledare har satt sig in i utbildningsmålen.
13. Jag får användbar feedback av mina handledare.
14. Jag känner att jag kan ställa de frågor jag vill till mina handledare
15. Jag erbjuds möjligheter att förklara hur jag tänker i handledningssituationer.
16. Min förmåga att lösa problem utvecklas bra här.
17. Jag har möjlighet att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktiken.
18. Jag har möjlighet att lära tillsammans med andra studenter här.
19. Som student får jag ett positivt bemötande av dem som arbetar här.
20. Jag känner mig inkluderad i den grupp av människor som arbetar här.
21. Jag känner mig välkommen i fika/lunchrummet här
22. Kommunikationen mellan dem som arbetar här är god.
23. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett kulturell bakgrund.
24. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett könsidentitet.
25. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett professionell bakgrund.
26. Jag känner att jag kan påverka mitt lärande här.

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.