DELA

Nätverk för instrument för bedömning och återkoppling

Publicerad: 2 november, 2022

Ett område som återkommande nämnts i det vi fått in från användare. Ett nätverk med några studierektorer, representanter från läkarprogrammen m fl har skapats för att diskutera vilka instrument man vill ha representerade på sidorna.
Vill du delta  – kontakta oss gärna!

På agendan vid det första nätverksmötet

Vilka instrument för observation, återkoppling, bedömning används idag? Vilka skalor? (Mini-cex, DOPS, 360 graders bedömning, etc)
Vad använder vi instrumenten till?
Vad vill man uppnå? Vilka mål bedömer man mot?
Hur säkerställer vi rättssäkerhet? Validering av instrument för svensk kontext? Evidens?
Inventering av instrument.

Sammanfattning från Möte 1. 221014

  • Positivt att ta vara på att lära av varandra – gärna vertikalt utbyte för att få progression från grundnivå över till AT, BT ST nivå. Mer kunskap om EPA-observation och återkoppling och konkreta exempel
  • Bra att instrument för observation och återkoppling tar sin utgångspunkt i pedagogiska principer samt övergripande system för bedömning under respektive nivå i den mån det är möjligt.
  • Frekventa varierade återkopplingsformer både gällande bedömning för lärande och bedömning av lärande en viktig utgångspunkt för alla utbildningsnivåer.
  • Aktuellt kunskapsläge om instrument och skalor
  • Valida och rättsäkra? Osäkerhet.

Instrument som nämndes

Mini Clinical Evaluation Exercise (mini-CEX)

Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)

Case based Discussion (CBD)

360-graders bedömning

Specialistkollegium nämndes särskilt som ett mkt viktigt verktyg/format på ST nivå

EPA-observationer/specifika formulär för olika EPA

Nästa nätverksmöte är i mitten på december 2022 där vi:

  • arbetar utifrån ett förslag på egen webbsida för ”Observation och återkoppling med stöd av instrument”;
  • går igenom vilka instrument och versioner (kan vara fler alternativ) specifikt för AT/BT/ST som ni tycker ska vara representerade på en sådan sida.
  • inventerar. Vad vill ni mer ha på denna sida som kan utgöra stöd för handledare och andra målgrupper (länkar, filmexempel etc)?

Inför mötet insamling av de instrument nätverksdeltagarna använder.

Parallellt samarbetar vi med den nationella EPA-gruppen för mer kunskap om EPA-observationer, skalor etc på grundnivå kopplade till EPA

Fler inlägg

Till toppen