DELA

Exempel på organisation av AT

Publicerad: 18 januari, 2022

AT/BT upplägg och idéer

Sidor med exempel på upplägg för AT finns nu i filmformat och fylls på efterhand. Vill ni berätta om hur ni planerat för AT eller om specifika utmaningar, hör av er! Viktigt för oss är att påpeka att:

Dessa sidor är skapade för att ge möjlighet att dela och ta del av upplägg och idéer för AT från olika platser och verksamheter. Några bidrag är rankade högt i Sylfs senaste ranking av AT-platser 2022 men rankingplacering är inte ett urvalskriterium. Ranking utifrån enkätundersökningar är ett trubbigt mått på kvalitet och kan lätt skapa konkurrens.

Bidragen här kommer att skildra olika sätt att arbeta oavsett placering i olika utvärderingar, externa eller interna. Exempel ges från olika delar av landet med olika förutsättningar och utmaningar. Syftet med att dela både idéer och utmaningar är inte primärt för visa hur man kan skapa attraktiva arbetsplatser för att kunna rekrytera arbetskraft, utan för att inspirera till olika typer av kvalitetshöjande aspekter och exemplifiera hantering av de utmaningar som många verksamheter står inför.

Karin Thörne och kollegor på Futurum – akademin för hälsa och vård i Region Jönköpings Län arbetar med att beskriva AT/BT utifrån ett organisationsperspektiv – dessa inlägg dröjer något med publicering men är under arbete.

Har du exempel du vill uppmärksamma? Kontakta oss här eller Karin direkt:  Karin.thorne@rjl.se

Fler inlägg

Till toppen