Hem » Handledning av BT-/AT-/ST-läkare

RESURSER FÖR HANDLEDARE

Handledning av AT-BT-ST-läkare

Handledning av AT-läkare

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen i medicin med praktiska erfarenheter för att bli legitimerad läkare och kunna arbeta självständigt.

För dig som handleder eller är ansvarig för AT-läkare så kan du hitta mer information här (Vårdgivare Skåne).

Handledning av BT-läkare

Bastjänstgöring för läkare (BT-tjänstgöring) är en obligatorisk inledande del av specialiseringstjänstgöringen i den nya förordningen ST-2021 (HSLF-FS 2021:8) och många läkare kommer att handleda både AT/BT och ST läkare på universitetssjukhus och andra sjukhus i region Skåne och närliggande regioner. Målbeskrivningen för BT-tjänsten är förhållandevis omfattande och rekommendationen är därför en BT-tjänstgöringstid på 12 månader. Här finns information om BT (Vårdgivare Skåne) och kontinuerliga uppdateringar om denna i Region Skåne.

Handledning av ST-läkare

Är du ansvarig handledare för en ST-läkare hittar du information här  (Vårdgivare Skåne).

Handleder du främst i primärvården, ska du via din studierektor också ha tillgång till ST-forum (https://www.stforum.se.) dit du ska ha fått användarnamn och lösenord.

Bland resurserna här hittar du också mallar för observation och återkoppling för studenter och för läkare under utbildning på andra nivåer t ex:

  • Mini-CEX
  • DOPS
  • 360 graders bedömningar
  • EPA-bedömningsformulär (för studenter) m fl.

Letar du material?

I resursbanken hittar du information, filmer, handledningsmodeller, litteratur, återkopplingstips och mycket mer!

 Mer om handledning av ST-läkare

Mer om handledning av AT- och BT-läkare under arbete.