Hem » Handledning av läkarstudenter

RESURSER FÖR HANDLEDARE

Handledning av läkarstudenter

Som handledare och/eller studentansvarig är det inte lätt att hinna med att hålla sig uppdaterad när det gäller vad studenter ska lära sig under sin placering på din arbetsplats.  Det är inte heller enkelt att hitta användbar information om och stöd för hur du kan hjälpa studenter på olika nivåer att lära sig det de ska. Därför har vi samlat och kategoriserat resurser till stöd för dig som handleder studenter.

Hitta rätt!

Klicka i bilden för att gå till de olika sidorna.

Design: Sofia Åström

Vad ska läkarstudenterna lära sig?

I resursbanken hittar du länkar till uppdaterad information om vad studenterna ska lära sig och förväntas vara förberedda för att klara självständigt efter genomgången läkarutbildning. Här finns exempel på praktiska, tekniska färdigheter att fokusera på under den aktuella kliniska placeringen på just din arbetsplats. Du får veta mer om hur studenterna på olika sätt examineras och hur du kan stötta studenterna i sin professionella utveckling. Här hittar du också information om de EPA som nu införs på läkarprogrammen i Sverige och vad den ”nya”, 6-åriga läkarutbildningen innebär.

Hur ska de lära sig detta och hur kan jag bidra som handledare?

Som förebild

Som handledare bidrar du på många sätt. Studenterna har möjlighet att observera och ta del av hur du arbetar, oavsett var du befinner dig i din egen utveckling som läkare. Du är för många blivande kollegor en förebild att lära av och med. I resursbanken har studenter och AT-läkare beskrivit goda rollmodeller de stött på.  Känner du igen dig själv i någon av beskrivningarna?

Med strukturerad handledning

Du har stora möjligheter att stödja studenter i att utveckla färdigheter och förmågor och nå sina mål genom att inkludera dem i arbetet på den nivå ni tillsammans bedömer fungerar och utan att riskera patientsäkerheten.  Resursbanken innehåller praktiskt användbara modeller för handledning i olika situationer och för olika syften.

Här hittar du t ex ”Peytons” modell för hur du kan strukturera träning av praktiska färdigheter. ”En-minuts-modellen” (OMP) ger ett förslag på hur du kan träna studenter i kliniska resonemang även när tiden är knapp.  Du hittar också modeller för feedback och feedforward, och för hur studenter kan träna sin förmåga att fatta underbyggda beslut om åtgärder.

Genom att observera och återkoppla

I reusrsbanken finns olika typer av aktuella formulär till stöd vid medsittning för observation och återkoppling. Du hittar också filmer att använda tillsammans med kollegor och studenter för diskussion t ex om hur återkoppling blir användbar och handledningssamtal meningsfulla.

Som amanuens/studentansvarig

Är du studentansvarig hittar du tips på hur du kan planera för en god lärandemiljö för studenter under sin placering på din arbetsplats. Hur introducerar man  studenter på ett meningsfullt sätt till arbetet och arbetsplatsen? Hur utvärderar man hur de upplever lärandeklimat och handledning? En lärandemiljö och lärandekultur är aldrig en enskild handledares eller studentansvarigs ansvar men i resursbanken finns exempel på vad man kan göra enskilt och tillsammans på en arbetsplats för att optimera lärandeklimatet för alla. Bland annat hittar du forskningsbaserade spel som underlag för diskussion och förslag på ”ett steg i taget” för förbättringar.

Gör ett besök på resurssidan eller klicka på någon av direktlänkarna under FAQ!

…och så en påminnelse om hur mycket ni betyder!

”När jag började gå på klinikerna med handledare blev jag nyfiken på varför de valt just sin specialitet. Det finns ju så många och alla verkar intressanta! För att stilla min nyfikenhet började jag fråga mina handledare hur de valt sin bana. Oftast var svaret att slumpen avgjort deras specialisering. Jag förstod inte hur det var möjligt och blev förskräckt över att låta slumpen bestämma något så viktigt!

Jag ändrade därför min fråga till vad de gillade med sitt jobb. Nu fick jag svar som förklarade hur arbetsplatsen fungerade. De beskrev hur de gillade sina arbetsuppgifter, kollegor och handledningen på vägen till specialist. Här var jag något på spåren! För dem spelade det roll hur man togs in som ny i ett arbetslag och hur man kunde växa i sin roll med stöttning från sina kollegor. Det låter inte så olikt för hur jag som student kände när jag gick på kliniken med handledare.

Jag har gått med många mycket engagerade och pedagogiska handledare, som verkligen bidragit till att jag lärt mig tänka och agera i läkarrollen. De ögonblick jag minns bäst handlar om när jag tidigt på morgonen fick frågan vad jag vill fokusera på under dagen eller när vi efter dagen fick tid att tillsammans prata om dagens erfarenheter och jag fick något konkret att öva på. De har sett till att jag fått öva en extra gång på det som varit svårt och varit med när jag lyckats.

Läkarprogrammet är långt och handledarna många, risken är att man som student känner sig anonym. För mig är dock ingen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega.

När jag nu förbereder mig inför att välja min framtida bana tror jag inte på att slumpen avgör vart jag vill söka mig. Jag tror på att erfarenheter av god handledning spelar roll.” (Läkarstudent Lunds läkarprogram)