Bygg din handledarportfölj

Moduler

Dessa sidor är under arbete!!!

Skapa en handledarutbildning eller bygg din personliga handledarportfölj


Nedan hittar du moduler med lärmoment som riktar sig till alla som handleder läkare under utbildning eller läkarstudenter och som vill bredda och fördjupa sin kompetens i klinisk handledning. Modulerna kan kombineras på olika sätt utifrån målsättning, behov och intresse till en personlig portfölj eller användas av dig som vill skapa handledarutbildning. Modulerna innehåller moment du kan arbeta med själv samt moment du kan göra tillsammans med den du handleder och med kollegor på din arbetsplats.

Moduler på grund och avancerad nivå

Moduler på grundnivå riktar sig till enskilda eller grupper av handledare och innehåller moment som handlar om bland annat planering av handledningssituationer, modeller för handledning och återkoppling. Moduler på avancerad nivå riktar sig till dig som har mer omfattande uppdrag t ex som ansvarig för en en grupp studenter eller som studierektor för läkare under utbildning på din arbetsplats. Dessa handlar om lärandemiljö, att handleda handledare eller introduktion, upplägg och systematisk bedömning och återkoppling för läkare under utbildning eller studenter.

Handledarportfölj

De dokumentationer som är resultatet av genomförda moduler sparar du i en personlig handledarportfölj.  Ett exempel på hur din handledarportfölj kan användas hittar du här (LÄNK). Kom överens med din studierektor/handledare alternativt arbetsgivare om hur denna kan användas för att nå mål för handledarkompetens specifika för handledning på din arbetsplats eller för att nå ST-mål för handledning. Som AT-läkare kan du ha nytta av att påbörja din handledarportfölj redn under AT då du kan vara involverad i handledning av studenter och kan få praktiskt, konkret stöd för din handledning genom att genomföra moduler.

Moduler  – Grundnivå

Moduler  – Avancerad nivå