På gång…

221025 Arbetet fortskrider med inventera och tillgängligöra material. Vi har nätverksmöten i grupper kring instrument och formulär för observation och återkoppling, handledarutbildningsmoduler och organisation av och förutsättningar för AT, anpassningar av modeller till svensk kontext etc.

Just nu pågår en omstrukturering av sidan så vissa sidor är inte tillgängliga. Mycket material kommer in som behöver struktureras och presenteras. Vi kommer också att säkra tillgänglighetsanpassning av webbplatsen enligt webbdirektivet.

Något vi tänker mkt på är vilka som är representerade i bildmaterial etc. men där vi inte riktigt lyckas få den mångfald vi eftersträvar hittills. Vi försöker nu få tillgång till fler bildbanker med mer bilder på fler.

Allt detta tar  tid men vi har valt att inte stänga ner webbplatsen helt då vi behöver  återkoppling under uppbyggnadsprocessen. Ha tålamod och var medvetna om att detta är en dynamisk process där vi är mkt tacksamma för bidrag, synpunkter och kritisk granskning på vägen.

220929 | Efter en initial inventering av behov och idéer bland studierektorer för AT/BT/ST samt läkarprogrammen och andra intressenter runt om i landet arbetar vi nu med flera parallella spår, se nedan områden.

Läs mer om webbplatsen och och den vidareutveckling som inleds hösten 2022 med stöd av Nationella vårdkompetensrådet här.

Vi har haft lite problem med kontaktformuläret så vill du kontakta oss, maila pia.strand@med.lu.se tills vi fått ordning på detta!

Dessa kommer att skapas i ”learndash” som är en plattform för kurser och utbildningsaktiviteter  som läggs till i ”WordPress” som är webbplatsens verktyg. Vi kommer dels att ge exempel på olika moduler man kan sätta samman till olika kursblock. De första modulerna beräknas tillgängliggöras under oktober.

Flera har hört av sig om existerande on-line kurser man vill dela med sig av. Dessa exempel hoppas vi kunna tillgängliggöra under december.

Har du material du kan tänka dig att bidra med eller länka till från webbplatsen? Idéer du vill diskutera eller återkoppling på det material som finns? För alla bidrag tydliggörs upphovsmän och kvinnor.  Inga kommersiella intressen finns och allt material på webbplatsen tillgängliggörs utan kostnader.

Ett samverkansområde vi identifierat är bedömningsinstrument. Ett första nätverksmöte är planerat för frågor som:

  • Vilka instrument för observation, återkoppling, bedömning används idag? Vilka skalor? (Mini-cex, DOPS, 360 graders bedömning, etc)
  • Vad använder vi instrumenten till?
  • Vad vill man uppnå? Vilka mål bedömer man mot?
  • Hur säkerställer vi rättssäkerhet? Validering av instrument för svensk kontext? Evidens?

I senare skede: Inventering i landet av instrument. Samverkan för instrument och skalor baserade på aktuellt kunskapsläge/validering etc? Ta kontakt om du är intresserad

Region Jönköpings län och Futurum – akademin för hälsa och vård under ledning av Karin Thörne och Anna Hertin planerar bidrag om hur man arbetar med strukturer och organistation av AT och BT i Region Jönköpings län. De planerar också att samla in exempel från andra regioner. Har du exempel du vill uppmärksamma? Kontakta  Karin.thorne@rjl.se

Jenny Flygare och kollegor på KI, Enheten för Undervisning och Lärande (UoL), har ett pågående projekt för filmer som ger info och exempel på EPA  – vad är EPA och hur används de. De arbetar också med peerlearning material, filmer och guider som de erbjudit att dela med sig av under våren 2023.

Sara Regnér, nuvarande programdirektör samt Peter Svensson tidigare programdirektör för läkarprogrammet Lunds universitet, har inlett arbetet med att filmisnpelningar av statusundersökningar samt olika praktiska moment att användas av studenter för träning och förberedelse inför handledningssituationer. Filmerna  beräknas vara klara att delas på en särskild sida på webbplatsen under VT och HT 2023.

Inga fler tider för ”kollektiva öppet hus”

Vill du veta mer? Har du frågor, funderingar idéer, tankar  etc om  webbplatsen? Förslag på samverkansområden?

Hör av dig till pia.strand@med.lu.se alternativt karin.thorne@rjl.se

Vill du delta i ett nätverk kring handledarutbildningar? Hör av dig till  Pia.strand@med.lu.se

Vi har identifierat ett behov av att diskutera mål för handledarutbildning för olika grupper och utbildningsnivåer, diskutera progression och delande av material.

Att delta i nätverk innebär inte att du binder upp dig. Du kan delta i ett första digitalt möte  – vi ser sedan vad som är relevant och om och i så fall vad vi kan gå vidare med.

Fler exempel på handledningsmodeller är på ingång.

En beskrivning av och exempel på gaffelmottagning i olika miljöer.

Helena Brodin och kollegor delar med sig av sin peer-learning guide (kommer att bäddas in i materialet) https://medarbetare.ki.se/peer-learning-guiden-starta-och-utveckla-peer-learning.

Martin Lägervik kommer att presentera EFFECT-modellen för återkoppling till handledare, något man i Region Jönköping arbetar med och Martin också  beforskar.

ADAPT – modellen för återkoppling är en annan modell som har använts på Sus i region Skåne och kommer att presenteras i materialet.