Planera för AT / BT  och studenter

Här hittar du exempel på hur AT och BT kan organiseras och hur du kan planera för att ta emot studenter. Du hittar verktyg för att utvärdera hur lärandeklimat och handledning kan uppfattas på din arbetsplats samt ett spel som skapar diskussion om lärandekultur.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - planera
 • Ta del av exempel på utformning av AT (1)
 • Planera för att ta emot studenter (12)
 • Utvärdera lärandeklimat och handledning (6)
 • Läsa om EPA (1)
 • Spela spel om lärandekultur (2)

2. Filtrera din sökning

Kategori - planera
 • spela - Huset (1)
 • utvärdera hur lärandeklimat och handledning uppfattas på din arbetsplats (3)
 • gör en plan för studenternas lärande, handledning och återkoppling (1)
 • likarätt, inkludering och motverka diskriminering (1)
 • skapa en meningsfull introduktion (1)
 • låta studenterna vara så aktiva som möjligt (1)
 • engagera kollegor i handledning (1)
 • ta del av exempel på planer för handledning (1)
 • läsa om ersättning och policy för handledningsuppdrag (1)
 • få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Utvärdera lärandeklimat och handledning

Här hittar du instrument och formulär för hur du kan utvärdera hur läkare under utbildning och studenter uppfattar handledning och lärandeklimat på din arbetsplats. Du hittar också instrument för hur du kan skatta din egen handledning och lärandemiljö.

Utvärdera lärandeklimat och handledning

Skatta själv och jämför med andras uppfattning om lärandeklimatet Här hittar du verktyg att använda för utvärdering av lärandeklimat och handledning på din arbetsplats. Verktygen är forskningsbaserade frågeformulär ni kan använda antingen i pappersform eller – vilket underlättar sammanställningen –...

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” – självvärderingsversion. Fyll i dina styrkor och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga och nåbara mål.

Likarätt, inkludering och motverka diskriminering

Inkludering, delaktighet och lika rättigheter är viktiga faktorer för att en lärandemiljö ska uppfattas som gynnsam och positiv. Det gäller t ex upplevelser av bemötande av dig själv och andra (patienter, studenter, personal) och upplevelser av statusrelationer och maktförhållanden. https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/dansen-tilde.jpg?media=1681521496...

EFFECT

EFFECT (Evaluation and Feedback for Effective Clinical Education) är kompetensutvecklande (en form av handledarutbildning), bidrar till öppnare och ärligare relationer, minskar hierarkier och utvecklar samarbete och lärandemiljöer. Samtidigt är det ett en modell för utvärdering av både handledare och verksamhet.

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!