exempel på AT upplägg runt om i landet

exempel på AT upplägg runt om i landet

Tema: Ta del av exempel på utformning av AT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning och samarbeta med ledningar för att skapa goda förutsättningar för AT-läkares lärande och professionella utveckling under sin tjänstgöring.

AT-läkare trivs på Hallands sjukhus, Halmstad

Här berättar AT-chef, samordnare och studierektor om upplägg och arbetsmiljö för AT-läkarna på Hallands sjukhus Halmstad. Här finns en stark AT-organisation som kan stå upp för AT-läkarna och för deras arbetsmiljö och möjligheter till lärande och utveckling.

Till toppen