få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet

få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet

Tema: Planera för att ta emot studenter

Här finns tips för dig som är amanuens eller studentansvarig på hur du kan skapa en meningsfull introduktion till studenter, hur du kan engagera kollegor i handledning, riktlinjer för patienters medverkan i undervisning och mycket mer.

Om det 6-åriga läkarprogrammet och BT

Från och med den 21 juli 2021 är läkarutbildning i Sverige en 12 terminer lång utbildning. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre än den tidigare på  5,5 år och loch ger legitimation direkt efter examen. Du som går det nya läkarprogrammet med start hösten 2021 kommer inte att genomföra den allmäntjänstgöringen (AT) på 18 månader som tidigare krävdes för en legitimation. Istället införs den ettåriga bastjänstgöringen (BT) som också blir den första delen i specialistläkarutbildningen (ST).

Till toppen