involvera andra yrkesgrupper

involvera andra yrkesgrupper

Involvera andra yrkesgrupper

För att förstå och delta i kliniskt arbete krävs samarbete med andra yrkesgrupper. Olika yrkesgrupper underlättar för varandra genom teamarbete och interprofessionellt samarbete och studenter kan lära tillsammans interprofessionellt. Olika yrkesgrupper kan också underlätta handledning för varandra och bidra till lärande för varandras adeptgrupper.

Till toppen