spela - Huset

spela - Huset

”HUSET” – Spelet om lärandekultur bland läkare

”HUSET” – Spelet om lärandekultur bland läkare. Spelet är en nedbantad variant av the REVIEW, ett ’spel’ utvecklat av och för läkare, och kan användas för att diskutera frågor om lärandekulturer, normer och värderingar som råder på en arbetsplats, och som kan vara utmanande men viktiga att synliggöra, kritiskt granska och påverka. (översättning och modifiering av MedCUL).

Till toppen