Utvärdera och få återkoppling på handledning

Utvärdera och få återkoppling på handledning

EFFECT

Modell för återkoppling till handledare från ST-läkare.

En påminnelse om hur mycket du som handledare betyder

"För mig äringen handledare anonym. De har introducerat mig till sin medicinska sfär och fångat mitt intresse. Handledare som varit medvetna om sin roll har även behandlat mig som en framtida kollega. När jag nu förbereder mig inför att välja min framtida bana tror jag inte på att slumpen avgör vart jag vill söka mig. Jag tror på att erfarenheter av god handledning spelar roll.”

Att ta emot återkoppling

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur upplever du balansen mellan att vilja växa och utvecklas och samtidigt accepteras precis som du är?

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret "the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire" - självvärderingsversion. Fyll i dina styrkor och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga och nåbara mål.

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Till toppen