Resursbanken

Stöd och resurser för dig som handleder läkare under utbildning!

Bläddra från teman

Visa allt

Kategorier och filter

Fritext

Fritext

Filtrera på tema

Filtrera på tema
 • Visa alla
 • Handledning av läkarstudenter (18)
 • Handledningsmodeller (11)
 • Återkoppling (8)
 • Vad är en god klinisk lärandemiljö? (5)
 • Är du en förebild som handledare? (4)
 • Handledningssamtal (4)
 • Handledning av AT/BT/ST (2)
 • Handledning på akuten (1)

Vilken grupp handleder du?

Vilken grupp handleder du?
 • Visa alla
 • Läkarstudenter (43)
 • ST-läkare (29)
 • AT&BT-läkare (28)

Handledning av ST-läkare

Tips att tänka på vid handledning av ST-läkare Av Pernilla Sahlstrand Johnson, övergripande ST-studierektor Skånes universitetssjukhus Sätt upp regler för...

Handledning på akuten

Akutmottagningen tar emot läkarstudenter från flera olika terminer och kurser. Detta innebär olika kunskapsnivåer, kliniska färdigheter och beslutskompetens. De olika...

Är du studentansvarig?

Som ansvarig för studenterna under dessas praktik på din arbetsplats kan du i stor utsträckning bidra till att studenterna får...

Filmer för diskussion om återkoppling

Film 1: Ge studenten och/eller handledaren konstruktiv återkoppling! Filmen nedan demonstrerar en situation med återkoppling som inte är användbar. Den...

Feedback och Feedforward

Feedback – VAD Observation av och återkoppling till studenter kan föra lärandet framåt, men inte all återkoppling har visat sig...

Att ta emot feedback

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur...

Tips för användbar återkoppling

Vi vet att återkoppling i form av narrativ, dvs beskrivande, feedback och feedforward har stor betydelse för vår professionella och...

Handledningssamtal och coaching under ST

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor...

Handledning före, under och efter patientmöten

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/undersokning-nasa.jpg?media=1643586188 Utöver att använda specifika modeller för träning av färdigheter eller förmåga att resonera kan det vara bra att ha...

Exempel på planer för placeringar

Här hittar du några exempel på kartläggningar av rum och resurser, planer för handledningssituationer respektive planer för hel eller delar...

Förbered kollegor

Foto: Johnny Ring Många studentansvariga vittnar om att det kan vara svårt att engagera stressade kollegor i handledning av studenter....

Skapa en meningsfull introduktion

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/Vardpersonal.jpg?media=1643586188 Då studenterna snart ska börja funderar du över om du ska skicka ut något så att de kan förbereda sig eller enbart genomföra en introduktion på plats?...

Gör en plan för placeringen

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/Medarbetare-arbetar-vid-dator.jpg?media=1643586188 Om du är studentansvarig är det bra att ha en plan för hur studenterna ska kunna delta i  det...

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” (MCTQ)...

Likarätt och inkludering

Inkludering, delaktighet och lika rättigheter är viktiga faktorer för att en lärandemiljö ska uppfattas som gynnsam och positiv. Det gäller...

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor...

Om examinationer

Foto: Teresa Lindstedt En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd...

Vad ska studenterna lära sig?

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/751cba527561552c690ba735f848f1bc1bfe8f28.jpg?media=1643586188 När en student kommer till din arbetsplats är det en fördel om både studenten och du som handledare har...

Handledning i primärvård

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/09/handledning-primvard4.jpg?media=1643586188 Handledning av läkarstudenter Av Lena Åström Om handledning av läkarstudenter i primärvården (extern länk till läkarprogrammets programsida i Canvas)...

Handlednings­samtal

Här presenteras några olika samtalsmodeller som du kan ha nytta av i olika sammanhang.

Återkoppling

Vi vet att återkoppling i form av narrativ, dvs beskrivande, feedback och feedforward hjälper oss att utvecklas vidare då denna...

Handlednings­modeller

Här hittar du forskningsbaserade modeller till hjälp för att strukturera handledning i olika situationer.

Klinisk utbildningsavdelning och mottagning (KUA och KUM)

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/07/ips-logop.jpg?media=1643586188 Klinisk utbildningsmottagning På akutmottagningen i Lund finns en klinisk utbildningsmottagning, KUM. Här får studenter tillfälle till praktisk träning under...

Om läkarprogrammet

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/07/dsc4389cruona_18.jpg?media=1643586188 Ett 6-årigt läkarprogram Är du handledare av läkarstudenter så kommer du inom kort att  stöta på studenter som påbörjat...

Basalt professionellt förhållningssätt

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/07/proff-forhallningssatt.jpg?media=1643586188 Kan en student bli underkänd? Som handledare kan det vara svårt att veta vilka krav man kan ställa på...