Resursbanken

Stöd och resurser för dig som handleder läkare under utbildning!

Bläddra från teman

Visa allt

Kategorier och filter

AT Eksjö

Uppfattningar om lärandemiljön under en placering har visat sig påverka inte bara lärandeprocessen utan även framtida val av specialitet och...

AT Skellefteå

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län AT-läkarna förbereds för och utmanas att ta fullt läkaransvar under trygga förhållanden...

AT på Skånes universitetssjukhus

Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund tar emot c:a 70 AT-läkare per år. Nedan berättar  övergripande studierektor Line Dalene Skarping,...

Samverkan AT och ST i Örnsköldsvik

Inlägg av Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län AT-läkarnas lärande genom ST-läkardrivna utbildningsmoment, där ST-läkarna får handledaråterkoppling på sina insatser...

Gaffelhandledning – Sjukhusen i Väster

Gaffelhandledning i bland annat Stenungsund Hör Elin Werner, överläkare, Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Region Västra Götaland berätta...

Gaffelhandledning i Örebro

Gaffelhandledning – lite historia Fredrik Valentin, neurolog  i Örebro och erfaren ’handledar-utbildare”, beskriver hur han kom i kontakt med gaffelhandledning...

Gaffelhandledning

Bild: Jonatan Svensson Glad // CC-BY-SA 4.0 // via Wikimedia Commons ”Själva namnet gaffelmottagning bygger på idén om att patientmöten...

Filmer för färdighetsträning

På denna sida hitar du  länkar till filmer som demonstrerar bland annat undersökningsteknik. Dessa kan studenter/läkare under utbildning använda för...

Handledning på akuten

Akutmottagningen tar emot läkarstudenter från flera olika terminer och kurser. Detta innebär olika kunskapsnivåer, kliniska färdigheter och beslutskompetens. De olika...

Är du studentansvarig?

Hur introducerar man  studenter på ett meningsfullt sätt till arbetet och arbetsplatsen? Hur planerar man så att studenten får vara...

Feedback och Feedforward

Feedback – VAD Observation av och återkoppling till studenter kan föra lärandet framåt, men inte all återkoppling har visat sig...

Att ta emot återkoppling

Hur reagerar vi på feedback? Fundera över hur du själv brukar ta emot återkopplingen från andra i din omgivning. Hur...

Tips för användbar återkoppling

Vi vet att återkoppling i form av narrativ, dvs beskrivande, feedback och feedforward har stor betydelse för vår professionella och...

Handledningssamtal och coaching under ST

Handledningssamtal för ST-läkare syftar till att utveckla ST-läkaren på olika områden och kan behandla ST-läkarens professionella utveckling generellt, medicinska frågor...

Handledning före, under och efter patientmöten

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/undersokning-nasa.jpg?media=1675366433 Utöver att använda specifika modeller för träning av färdigheter eller förmåga att resonera kan det vara bra att ha...

Exempel på planer för placeringar

Här hittar du några exempel på kartläggningar av rum och resurser, planer för handledningssituationer respektive planer för hel eller delar...

Förbered kollegor

Foto: Johnny Ring Många studentansvariga vittnar om att det kan vara svårt att engagera stressade kollegor i handledning av studenter....

Skapa en meningsfull introduktion

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/Vardpersonal.jpg?media=1675366433 Då studenterna snart ska börja funderar du över om du ska skicka ut något så att de kan förbereda sig eller enbart genomföra en introduktion på plats?...

Gör en plan för placeringen

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/Medarbetare-arbetar-vid-dator.jpg?media=1675366433 Om du är studentansvarig är det bra att ha en plan för hur studenterna ska kunna delta i  det...

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” (MCTQ)...

Likarätt och inkludering

Inkludering, delaktighet och lika rättigheter är viktiga faktorer för att en lärandemiljö ska uppfattas som gynnsam och positiv. Det gäller...

Avlastande handledningssamtal

”Jag tycker att det är viktigt att lägga ner möda i skuldproblematik. Man måste kanske hjälpa personen mer med frågor...

Examination, bedömning

Foto: Teresa Lindstedt En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd...

Vad ska studenterna lära sig?

https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/751cba527561552c690ba735f848f1bc1bfe8f28.jpg?media=1675366433 När en student kommer till din arbetsplats är det en fördel om både studenten och du som handledare har...