Resursbanken

Handledning av läkarstudenter
Handledning och lärande under AT, BT och ST
Entrustable Professional Activities (EPA)
Handlednings­modeller
Återkoppling
Är du en förebild som handledare?
Handlednings­samtal
Lärandemiljö / lärandekultur
Grupphandledning
Filmsamling för diskussion om handledning och lärande
Filmer för färdighetsträning