Resursbanken

Handledning av läkarstudenter
Handledning och lärande under AT, BT och ST
Entrustable Professional Activities (EPA)
Handlednings­modeller
Återkoppling
Är du en förebild som handledare?
Handlednings­samtal
”Huset”- spelet om lärandekultur
Grupphandledning och reflektionsgrupper
Instrument för bedömning och återkoppling
Filmer för diskussion om handledning och lärande
Filmer för färdighetsträning