Är du studentansvarig?

Hur introducerar man  studenter på ett meningsfullt sätt till arbetet och arbetsplatsen? Hur planerar man så att studenten får vara så aktiv som möjligt och känna sig inkluderad och delaktig i arbete och team. Hur utvärderar man hur de upplever lärandeklimat och handledning? En lärandemiljö och lärandekultur är aldrig en enskild handledares eller studentansvarigs ansvar men i resursbanken finns exempel på vad man kan göra enskilt och tillsammans på en arbetsplats för att optimera lärandeklimatet för alla.

För att skapa förutsättningar för en bra placering, kan du förbereda genom att:

Gör en plan för placeringen

Skapa en meningsfull introduktion

Förbered kollegor