Är du studentansvarig?

Som ansvarig för studenterna under dessas praktik på din arbetsplats kan du i stor utsträckning bidra till att studenterna får en meningsfull placering hos er. En bra placering är oftast en genomtänkt placering med en plan för hur studenterna ska få möjlighet att vara delaktiga och lära sig så mycket som möjligt.

För att skapa förutsättningar för en bra placering, kan du förbereda genom att:

Gör en plan för placeringen

Skapa en meningsfull introduktion

Förbered kollegor

Se också:

 Hur får din arbetsplats ersättning för handledningen?

 Exempel på planer för placeringar

Utvärdera lärandeklimatet på din arbetsplats