Återkoppling

På detta tema hittar du modeller och tips för användbar återkoppling. Du hittar också filmer och annat material du kan använda för diskussioner och övningar tillsammans med kollegor.
Du kanske vill hitta stöd i form av underlag eller formulär för återkoppling till studenter/läkare under utbildning eller själv få återkoppling på hur du fungerar som handledare?
Här finns också material om hur olika förhållningsätt till återkoppling (dynamiskt eller statiskt ”mindset”) påverkar lärande och professionell utveckling.
 

Tips för användbar återkoppling

Feedback & feedforward

Att ta emot feedback

Återkoppling till dig som handledare

Skatta din egen handledning

Medsittning – observation och återkoppling

Ett ”growth” (dynamiskt) eller fixed (statiskt) mindset till återkoppling

Filmer för diskussion om återkoppling