Att handleda i patientcentrad konsultationsmetodik

Vill du uppdatera dig i konsultationsmetodik så finns här 5 korta filmer. Se dem i nummerordning.
Översiktsbilden av konsultationen kan du använda för att följa studentens samtal.

Filmerna har sin utgångspunkt i de professionella aktiviteter en student ska vara förberedd för att kunna utföra självständigt efter genomgången grundutbildning, så kallade förtroendebaserade professionella aktiviteter (Entrustable Professional Activities – EPA). Läs mer om EPA på läkarprogram nationellt och för ST-läkare internationellt.

Nedan kan du också se en kort film där Björn Rosengren, ortoped, lärare och erfaren handledare samt ordförande i Examinationskommittén på läkarprogrammet berättar om hur EPA används på läkarprogrammet till stöd för att följa och återkoppla på studenters utveckling av självständighet i  relation till EPA.

Patientens del – Smärta axel (del 1)

Läkarens del – Smärta axel (del 2)

Gemensam del – Smärta axel (del 3)

Ett samtal utan struktur – smärta axel (del 4)

Ont i örat (del 5)

Vårdhygien EPA 1.7

Film om återkoppling på vårdhygienrutiner vid undersökning av patient.
Studenterna ska under ViL, liksom utbildningsläkare, följa de hygienrutiner som finns och bör uppmärksammas på eventuella brister.

Observationer i ViL

Översiktsbild konsultation i 3 delar

Klicka för större bild. Design: Sofia Åström