Filmsamling för diskussion om handledning och lärande

Denna sida kommer att kompletteras med fler filmer!

Film 1: Ge studenten och/eller handledaren konstruktiv återkoppling!

Filmen nedan demonstrerar en situation med återkoppling som inte är användbar. Den är ingen instruktionsfilm utan utgör ett underlag för diskussion om återkoppling och hur  användbar återkoppling kan ges för att stötta utveckling och för att nå relevanta mål. Dessutom kan den utgöra underlag för att diskutera skillnader mellan feedback och feedforward.

Nadja och Jakob i filmen är handledare/läkare respektive läkarstudent men agerar här skådespelare och spelar roller för diskussionens skull.

Filmerna nedan kan du som handledare använda tillsammans med studenter/kollegor för att diskutera hur användbar återkoppling skulle kunna formuleras till studenterna nedan.

Film 2: Studenter i patientmöten Ge studenten feedforward!

Film 3: Studenter i patientmöten Ge studenten feedforward!

Austins fjäril – om feedforward

Feedback och feedforward till en läkarstudenter (The University of Edinburgh, Scotland 2021)

Fler återkopplingsmodeller (The University of Edinburgh, Scotland 2021)

Utforskande handledningssamtal

Film 1 och 2 utgår ifrån samma scenario vilket presenteras i filmerna. Film 1 visar utfallet av ett samtal där Tiia (läkare under utbildning/läkarstudent) inte känner sig lyssnad på. Se den först!

Film 2 är ett exempel på hur ett så kallat utforskande samtal kan få ett annat resultat i jämförelse med film 1.

Film 1: Utforskande handledningssamtal, eller….?

Film 2: Utforskande handledningssamtal

Film 3 och 4 visar på ett annat scenario och en annan utgångspunkt för samtalet. Film 3 visar utfallet av ett samtal där Tiia (läkare under utbildning/läkarstudent) inte får så mycket utrymme. Se den först. Film 4 är ett exempel på hur ett utforskande samtal kan få ett annat resultat i jämförelse med film 3.

Jakob och Tiia i filmen är handledare/läkare respektive läkarstudenter men agerar här skådespelare och spelar roller för diskussionens skull.

Film 3: Utforskande handledningssamtal, eller….?

Film 4: Utforskande handledningssamtal