Gaffelhandledning i Örebro

Gaffelhandledning – lite historia

Fredrik Valentin, neurolog  i Örebro och erfaren ’handledar-utbildare”, beskriver hur han kom i kontakt med gaffelhandledning och en annan modell från Umeå som han har valt att kalla ”saxhandledning”. Hör honom berätta!

Här hittar du också en artikel från Moderna Läkare (SYLF ) där Fredrik dels beräöttar att han brinner för gaffelhandledning dels ger andra ”tips och tricks för att bli en bätre handledare”.