Gaffelhandledning – Sjukhusen i Väster

Gaffelhandledning i bland annat Stenungsund

Hör Elin Werner, överläkare, Psykiatriska kliniken, Kungälvs sjukhus, Sjukhusen i Väster, Region Västra Götaland berätta om deras gaffelmottagningsmodell i bland annat Stenungsund och de möjligheter modellen erbjuder men också utmaningar de stött på.