Gaffelhandledning – Olof Petris Vårdcentral

Gaffelhandledning på Olof Petris Vårdcentral, Örebro

Hör Anna Wikblom, ST-läkare och studierektor för AT-läkarna i primärvård (nära vård) berätta om hur de använder gaffelmottagning med studenter, AT-läkare och andra grupper av läkare under utbildning.

,