Handlednings­modeller

Som handledare kan det vara bra att ha en struktur att utgå ifrån när du ska handleda i olika situationer och sammanhang både när det är bråttom och när ni har mer tid.

Nedan hittar du några användbara, forskningsbaserade modeller för olika syften och situationer. Modellerna tar sin utgångspunkt i den individuelle studentens/läkarens under utbildning befintliga kunskaper och kompetens och är utvecklade för att stimulera utveckling av förmåga att t ex resonera kring diagnostik, åtgärdsbeslut eller för att utveckla praktiska färdigheter. Pröva att tillämpa någon eller några av de olika handledningsmodeller som presenteras och se vad du själv tycker om användbarheten i olika sammanhang!

OMP – “En-minuts-modellen”

SNAPPS – studenten styr

Peytons för färdighetsträning

Stöd för åtgärds­resonemang

En omvänd (”flipped”) handledning av undersöknings­­teknik

SDR och SEA TOW

Före, under och efter – Before, During and After (”BDA-modellen”)

Clinical teaching on the run!
Session 1

Clinical teaching on the run!
Session 2

Clinical teaching on the run!
Session 3

Clinical teaching on the run!
Session 4

Clinical teaching on the run!
Session 5

Clinical teaching on the run!
Session 6

Fler filmer om clinical teaching…

Läs mer

ST-boken av Ed: Ola Björgell; Ulrika Uddenfeldt Worth. Studentlitteratur
ISBN: 9789144089164
Publikationsdatum: 2015