Handlednings­modeller

Som handledare kan det vara bra att ha en struktur att utgå ifrån när du ska handleda i olika situationer och sammanhang både när det är bråttom och när ni har mer tid.

Nedan hittar du några användbara, forskningsbaserade modeller för olika syften och situationer. Modellerna tar sin utgångspunkt i den individuelle studentens/läkarens under utbildning befintliga kunskaper och kompetens och är utvecklade för att strukturera handledningen eller stimulera utveckling av förmåga att t ex resonera kring diagnostik, åtgärdsbeslut eller för att utveckla praktiska färdigheter. Modellerna kan även användas vid grupphandledning eller i så kallade peer-learning aktiviteter där läkare under utbildning/studenter kan pröva modeller tillsammans. Pröva att tillämpa någon eller några av de olika handledningsmodeller som presenteras och se vad du själv tycker om användbarheten i olika sammanhang!

OMP – “En-minuts-modellen”

SNAPPS – studenten styr

Peytons för färdighetsträning

Stöd för åtgärds­resonemang

Gaffelhandledning

SDR och SEA TOW

Före, under och efter – Before, During and After (”BDA-modellen”)

Clinical teaching on the run!
Session 1

Clinical teaching on the run!
Session 2

Clinical teaching on the run!
Session 3

Clinical teaching on the run!
Session 4

Clinical teaching on the run!
Session 5

Clinical teaching on the run!
Session 6

Läs mer

ST-boken från BT till färdig specialist av Ed: Ola Björgell; Ulrika Uddenfeldt Worth. Studentlitteratur
Andra upplaganISBN: 9789144089164

Publikationsdatum: 2021