Handlednings­samtal

Handledningssamtal kan ha olika syften och se mycket olika ut. Här presenteras några olika samtalsmodeller som du kan ha nytta av i olika sammanhang.

Samtalen kan du föra med studenter och läkare under utbildning på olika nivåer beroende på syfte, situation, individens nivå av kunskap och erfarenhet och andra aspekter som avgör vad du tycker ni kan ha användning av vid ett visst tillfälle.

Utforskande handledningssamtal

Utforskande handledningssamtal är en samtalsmodell som ger tillfälle till ömsesidig …

Avlastande handledningssamtal

Ett avlastande handledningssamtal kan lindra påverkan av en stressfylld

Handledningssamtal och coaching under ST

Ett avlastande handledningssamtal kan lindra påverkan av en stressfylld …