Bröstpalpation - Återkoppling

Detta formulär är ett av flera formulär utformade för återkoppling på en specifik procedur. Formuläret är skapat av St-studierektor och allmänläkare Anna Beck och kollegor, Region Norrbotten.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Pat sittande med lyfta armar, tittar efter asymmetri, hudindragningar, indragen bröstvårta, eksem
Pat sittande med lyfta armar, tittar efter asymmetri, hudindragningar, indragen bröstvårta, eksem
Palperar lymfkörtlar sternocleidomastoideus, supra-/infraklavikulärt
Palperar lymfkörtlar sternocleidomastoideus, supra-/infraklavikulärt
Lägger patientens hand på undersökarens axel, palperar lymfkörtlar i axillen, medialt mot pectoralis, lateralt mot latissimus dorsi samt i djupet av axillen.
Lägger patientens hand på undersökarens axel, palperar lymfkörtlar i axillen, medialt mot pectoralis, lateralt mot latissimus dorsi samt i djupet av axillen.
Palperar hela bröstet systematiskt, hela omfånget, även upp mot pectoralis samt laterala bröstkorgen
Palperar hela bröstet systematiskt, hela omfånget, även upp mot pectoralis samt laterala bröstkorgen
Om pat i sittande position håller undersökaren sin ena hand under bröstet som stöd vid palpation
Om pat i sittande position håller undersökaren sin ena hand under bröstet som stöd vid palpation
Beskriver fynd, avstånd från mamill, lokalisation enligt klockan eller i kvadranter, fyndets storlek, yta, hård/mjuk, fast/rörlig mot underlaget
Beskriver fynd, avstånd från mamill, lokalisation enligt klockan eller i kvadranter, fyndets storlek, yta, hård/mjuk, fast/rörlig mot underlaget
Samma undersökning utförs på andra sidan
Samma undersökning utförs på andra sidan
Bra att du:
Nästa gång tänk på att:
Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.