Om webbplatsen: Klinisk handledning av läkare utbildning

Bättre rustade tillsammans, bättre handledning, bättre lärandemiljöer!

Syfte

Syftet med denna webbsida är tillgängliggöra samlade resurser om klinisk handledning av läkare under utbildning. Resursen är framtagen av Lunds universitet, Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL), och läkarprogrammet i samarbete med Region Skåne.

Finansiering

Utvecklingsarbetet är finansierat med ALF medel.

Sidansvarig

Pia Strand, MedCUL, Lunds universitet

Webbmaster

Johan Agardh, MedCUL, Lunds universitet