Om webbplatsen

Målgrupp

Denna webbplats är till för dig som på olika sätt är involverad i handledning och lärande under AT, BT och ST och läkarutbildningen. Den är lika mycket till för dig som handleder som för dig som blir handledd. Den riktar sig också till dig som har ett större ansvar för läkarstudenternas lärande i olika verksamheter eller till dig som är studierektor eller sitter i ledning för AT BT eller ST. Är du ansvarig för utbildning av handledare kan du också ha glädje av materialet.

Vem står bakom webbplatsen?

Arbetet med webbplatsen är en vidareutveckling av den lokala webbplats som tagits fram för handledning av läkarstudenter på Lunds universitet, av Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande (MedCUL). Lunds universitet i samarbete med läkarprogrammet på Lunds universitet, samt område AT/ST Skånes universitetssjukhus (Sus).

Från och med hösten 2022 är syftet att utveckla en nationell webbplats för ett samlat stöd för handledning och lärande på olika utbildningsnivåer i en samverkan mellan Sveriges läkarprogram och regioner, ett projekt finansierat via Nationella vårdkompetensrådet. Arbetet leds av MedCUL  i samarbete med Futurum – akademin för hälsa och vård, Region Jönköpings län.

Webbplatsansvariga är i nuläget Pia Strand och Johan Agardh, MedCUL, Lunds universitet.

Kontinuerlig utveckling

Webbplatsen är under kontinuerlig utveckling. Innehållet aktualiseras och ändras bland annat baserat återkoppling, idéer och bidrag från dig som användare. Materialet är dels baserat på bästa tillgängliga evidens dels på erfarenheter och goda exempel från många bidragsgivare på olika arbetsplatser runt om i landet. Kontakta oss gärna här.