Tillgänglighet för kliniskhandledning.se

Pia Strand och Johan Agardh (MedCUL, Lunds universitet) ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. På den här sidan beskriver vi hur kliniskhandledning.se lever upp till lagkraven om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi listar även eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du rapporterar brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Hur vi testat webbplatsen

Redaktionen gör egna kontroller av webbplatsens innehåll. Vi kommer under 2024 också att utföra testning av webbplatsen med hjälp av WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Senast uppdaterad

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 mars 2024.