Anordna workshops för kollegor

Här hittar du förslag på hur materialet på webbplatsen kan användas till kortare workshops på olika teman vid ett möte på din arbetsplats för att synliggöra, diskutera och utveckla handledning, lärandemiljö eller lärandekultur.

Ett arbete av Max Wictor, amanuens på MedCUL, Lunds universitet, under handledning av Pia Strand. Illustrationer Sofia Åström, amanuens MedCUL

Förslag på innehåll och upplägg för en workshop

På denna sida finns ett antal förslag på hur du kan använda materialet på webbsidorna för att skapa en workshop, planera en handledarträff eller ett möte på jobbet med dina kollegor. Förslagen är uppdelade på olika teman med tillhörande aktivitet. Till varje tema finns en kort text om aktiviteten, uppskattad tid till aktiviteten, syfte, förberedelsematerial samt genomförande. Referenser till alla teman finns på de sidor som hänvisas till i förberedelsematerialet.

Aktiva lärandeformer och tillämpbart innehåll

Det pedagogiska förhållningssättet är aktivt lärande och workshopformat där deltagarna på olika sätt får pröva,  problematisera, eller skapa material relaterat till klinisk handledning och lärandemiljö och som kan tillämpas direkt i den kliniska vardagen.

Målgrupp

Målgruppen för din aktivitet (om inte något annat nämns) kan vara en grupp kollegor och/eller personal på din arbetsplats som är involverade i studenters/läkares under utbildning handledning eller lärande.

App till mobilen

En applikation (app) att använda i mobilen är under utveckling där du kommer att kunna hitta de illustrationer av exempelvis handlednings- och återkopplingsmodeller som vi länkar till på webbsidorna.

Andra digitala verktyg

Här hittar du fler digitala verktyg att använda i dina workshops (poll och quizverktyg, digitala anslagstavlor)

Förslag på workshops på olika teman.

Nedan är några exempel på aktiviteter som vi håller på att färdigställa. Har du önskemål eller idéer, kontakta oss. 

Hur stöttar vi vid kritiska händelser?
Hur hanterar vi problem i handledningen?
Om läkare under utbildning eller studenter inte mår bra
När det brister i basalt professionellt förhållningsätt
Vi vill ha poddmaterial på ett specifikt tema
Hur kan vi som verksamhetschefer arbeta för en god lärandemiljö?
Spela spel om ST-regler
Kan inte… än – spelet om när man ska kunna vad