Planera för AT / BT  och studenter

Här hittar du exempel på hur AT och BT kan organiseras och hur du kan planera för att ta emot studenter. Du hittar verktyg för att utvärdera hur lärandeklimat och handledning kan uppfattas på din arbetsplats samt ett spel som skapar diskussion om lärandekultur.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Välj ett tema och använd filter för att avgränsa din sökning.

Föredrar du en översikt över allt material? Använd istället webbplatskartan.

1. Välj tema

Jag vill:

Tema - planera
 • Ta del av exempel på utformning av AT (6)
 • Ta del av exempel på utformning av BT (5)
 • Planera för att ta emot studenter (12)
 • Använda fall för diskussion (2)
 • Utvärdera lärandeklimat och handledning (6)
 • Läsa om EPA (1)
 • Ledning, systemförståelse och strategier för lärande och handledning (1)
 • Spela spel om lärandekultur (2)

2. Filtrera din sökning

Kategori - planera
 • utvärdera hur lärandeklimat och handledning uppfattas på din arbetsplats (3)
 • gör en plan för studenternas lärande, handledning och återkoppling (1)
 • spela - Huset (1)
 • likarätt, inkludering och motverka diskriminering (1)
 • skapa en meningsfull introduktion (1)
 • låta studenterna vara så aktiva som möjligt (1)
 • engagera kollegor i handledning (2)
 • ta del av exempel på planer för handledning (1)
 • läsa om ersättning och policy för handledningsuppdrag (1)
 • få info om det nya 6-åriga läkarprogrammet (1)
TEMABESKRIVNING

Tema: Ta del av exempel på utformning av AT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning och samarbeta med ledningar för att skapa goda förutsättningar för AT-läkares lärande och professionella utveckling under sin tjänstgöring.

TEMABESKRIVNING

Tema: Utvärdera lärandeklimat och handledning

Här hittar du instrument och formulär för hur du kan utvärdera hur läkare under utbildning och studenter uppfattar handledning och lärandeklimat på din arbetsplats. Du hittar också instrument för hur du kan skatta din egen handledning och lärandemiljö.

TEMABESKRIVNING

Tema: Ta del av exempel på utformning av BT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med BT i olika delar av landet. Du får tips på anställningsformer, exempel på extern granskning, upplägg och utbildning av BT-handledare. 

TEMABESKRIVNING

Tema: Planera för att ta emot studenter

Här finns tips för dig som är amanuens eller studentansvarig på hur du kan skapa en meningsfull introduktion till studenter, hur du kan engagera kollegor i handledning, riktlinjer för patienters medverkan i undervisning och mycket mer.

TEMABESKRIVNING

Tema: Använda fall för diskussion

Här finns samlade case- och fallbeskrivningar för diskussion kopplade till olika workshops och övningar.

Exempel på utformning av AT

Här hittar du exempel på hur man organiserat och arbetat med AT i olika delar av landet. Du får tips på hur man kan strukturera AT, skapa en meningsfull introduktion, planera för effektiv handledning, och samarbeta med ledningar för att...

Skapa en meningsfull introduktion för studenter

En introduktion till en arbetsplatskan göra stor skillnad för en students lärande under en placering. Här får du tips om vad du kan tänka på när du skapar en introduktion för studenter.

Aktivt lärande

I ett stort antal studier har man funnit att läkarstudenter får mer ut av sin kliniska praktik och bättre läranderesultat om de får vara aktiva. Att delta i arbetet, föra kliniska resonemang och diskussioner snarare än att enbart passivt lyssna...

AT Eksjö

Psykiatriska kliniken på Höglandssjukhuset Eksjö, har sedan åtskilliga år byggt upp en väl utvecklad lärandemiljö för utbildningsläkare, PTP-psykologer och studenter i aktuella yrkesgrupper.

Engagera kollegor i handledning av studenter

Många studentansvariga vittnar om att det kan vara svårt att engagera stressade kollegor i handledning av studenter. Vad har de att vinna för egen del? Här hittar du några tips på hur du kan engagera dina kollegor i att handleda.

AT Skellefteå

Medicin-geriatrik kliniken Skellefteå har utvecklat förutsättningar för AT som de fått högt betyg för i Sylfenkäten 2022. Cecilia Johansson, AT-studierektor beskriver här förberedelser för AT-läkarnas lärande och handledning.

Exempel på planer för placeringar

Här hittar du några exempel på kartläggningar av rum och resurser, planer för handledningssituationer respektive planer för hel eller delar av en placering. Dessa är framtagna av studentansvariga mellan 2019-2021, och kan ha förändrats med tiden. Klicka på fullskärms-ikonen för...

AT på Skånes universitetssjukhus

Overgripande studierektor och AT-chefer samt AT-utvecklare berättar om möjligheter och utmaningar med många AT-läkare igång samtidigt på ett större universitetssjukhus.

Informationsfilmer om BT

Här hittar du filmer om bland annat målbeskrivningar, bedömningsinstrument under BT, samt regelverk och hur du kan stötta handledning och lärande.

Om det 6-åriga läkarprogrammet och BT

Från och med den 21 juli 2021 är läkarutbildning i Sverige en 12 terminer lång utbildning. Det innebär att läkarprogrammet blir en termin längre än den tidigare på  5,5 år och loch ger legitimation direkt efter examen. Du som går...

Samverkan AT och ST i Örnsköldsvik

Primärvården i Örnsköldsvik består av 6 hälsocentraler där man kontinuerligt tar emot 10-12 AT-läkare som samtidigt arbetar vid hälsocentralerna, där de får likvärdiga förutsättningar. Här finns samverkar mellan AT och ST Bland annat besöker AT-läkare varandras vårdcentraler och ST-läkare genomför...

Om en student brister i basalt professionellt förhållningssätt

Kan en student bli underkänd? Som handledare kan det vara svårt att veta vilka krav man kan ställa på studenter på olika terminer i professionellt förhållningssätt. Avviker studenten så pass mkt att du behöver agera som handledare och rapportera vidare?

Examination, bedömning

En examination utgör underlag för betygssättning vilket på svenska läkarprogram innebär att du antingen kan bli godkänd eller inte godkänd, inga andra betygsnivåer finns. Som handledare är det inte du som examinerar utan för varje kurs är det en utsedd...

Utvärdera lärandeklimat och handledning

Skatta själv och jämför med andras uppfattning om lärandeklimatet Här hittar du verktyg att använda för utvärdering av lärandeklimat och handledning på din arbetsplats. Verktygen är forskningsbaserade frågeformulär ni kan använda antingen i pappersform eller – vilket underlättar sammanställningen –...

AT-läkare trivs på Hallands sjukhus, Halmstad

Här berättar AT-chef, samordnare och studierektor om upplägg och arbetsmiljö för AT-läkarna på Hallands sjukhus Halmstad. Här finns en stark AT-organisation som kan stå upp för AT-läkarna och för deras arbetsmiljö och möjligheter till lärande och utveckling.

Återkoppling till dig som handledare

Be om strukturerad återkoppling på din handledning. Det kan vara lättare för den du handleder att ge dig återkoppling om du använder ett formulär för att strukturera återkopplingen.

Skatta din egen handledning

Gör en självvärdering av din kliniska handledning med hjälp av formuläret ”the Maastricht Clinical Teaching Questionnaire” – självvärderingsversion. Fyll i dina styrkor och vad du vill utveckla i din handledning. Sätt upp rimliga och nåbara mål.

Likarätt, inkludering och motverka diskriminering

Inkludering, delaktighet och lika rättigheter är viktiga faktorer för att en lärandemiljö ska uppfattas som gynnsam och positiv. Det gäller t ex upplevelser av bemötande av dig själv och andra (patienter, studenter, personal) och upplevelser av statusrelationer och maktförhållanden. https://usercontent.one/wp/www.kliniskhandledning.se/wp-content/uploads/2021/10/dansen-tilde.jpg?media=1716317186...

Ledning, systemförståelse och strategier för lärande och handledning

Personer med olika funktioner, på olika nivåer, i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs. Ur ett ledningsperspektiv är utbildningsstrategier för att stärka och kvalitetssäkra klinisk...

EFFECT

Modell för återkoppling till handledare från ST-läkare.

När studenten eller AT, BT, ST-läkaren inte mår bra

Ett förhållningssätt och en modell för återkoppling som går i linje med andra modeller för återkoppling i dialog (utforskande återkopplings- och handledningssamtal) är så kallad ARTful återkoppling. Lyssna på podden på samma tema!

”HUSET” – Spelet om lärandekultur

”HUSET” – Spelet om lärandekultur bland läkare. Spelet är en nedbantad variant av the REVIEW, ett ’spel’ utvecklat av och för läkare, och kan användas för att diskutera frågor om lärandekulturer, normer och värderingar som råder på en arbetsplats, och...

Fall för workshops om handledning och lärande

Här finns samlade case- och fallbeskrivningar för diskussion kopplade till olika workshops och övningar. På sidan ”Jag vill anordna workshops för kollegor” hittar du förslag på olika aktiviteter med bsekrivningar av syfte, förberedelse och genomförande i vilka du kan använda...

Vill du bidra, dela med dig av en idé, ett arbetsätt ellar annat? Hör av dig!