På gång till jul 2023 och nya året 2024

Publicerad: 20 december, 2023

Vill du anordna en workshop eller skapa en handledarutbildning?

Nu har vi skapat förslag på workshops som man kan använda tillsammans med kollegor på sin arbetsplats för att diskutera och problematisera handledning och lärande, pröva modeller för handledning och återkoppling eller för analys av etiskt förhållningssätt. Det finns fallbeskrivningar och filmmaterial att utgå ifrån och länkar till förberedelsematerial.  Vill du anordna en handledarutbildning finns det moduler att kombinera ihop till en passande utbildning beroende på vad man vill att deltagarna ska lära sig och hur.

App till mobilen under arbete

Denna app med samma namn som webbplatsen kommer att lanseras på appstore i februari/mars. I denna kommer du att kunna hitta vissa typer av material, ffa enkla illustrationer av modeller och strukturer för handledning, formulär för bedömning och återkoppling samt för självskattningar av och återkoppling på handledning och lärandemiljö på er arbetsplats.

Nytt material om BT

Material för er som planerar för att ta emot BT-läkare finns nu under Jag vill planera för AT/BT och studenter  skapat av Anna Hertin Region Jönköpings län.

Nytt material om Balint-grupper

…finns på sidan om grupphandledning och reflektionsgrupper skapad av Karin Thörne Region Jönköpings län.

Fler modeller för coachande handledning och återkoppling

Bland andra ADAPT och en vi på svenska kallar BURP (R2C2)

Fler inlägg

Till toppen