Nu finns digitala bedömningsmallar att använda!

Publicerad: 29 februari, 2024

240229 Nyheter

Nu finns digitala formulär du kan använda för återkoppling till den du handleder: https://www.kliniskhandledning.se/formular/

Du kan läsa mer om formulären på ovan sida samt på sidan: Instrument för bedömning och återkoppling

Formulären är utformade med stöd i aktuell litteratur om hur återkoppling blir användbar med stöd av bedömningsinstrument och i samarbete med bland annat ST-studierektorer. Bland annat är modifieringar av Mini-CEX och DOPS gjorda för att avgränsa observationen till ett begränsat antal områden så att formulären inte blir för långa eller omständliga att fylla i. De ska enkelt kunna användas återkommande och man väljer vilka fält man tycker är meningsfullt att fylla i vid respektive tillfälle.

Andra formulär är bland annat 360 graders bedömning och självskattning och Objective Structured Assessment of Technical Skill (OSATS) samt formulär för utvärdering och självskattning av lärandemiljö och handledning.

Mål för handledarkompetens

…finns nu exempel på på denna sida: https://www.kliniskhandledning.se/jag-vill-anordna-utbildning-for-handledare/Här hittar du också utbildningsmoduler som kan användas för att nå målen.

Fler moduler för handledarutbildning och workshops

Fler förslag på workshops samt moduler är under arbete.

Appen ”Klinisk handledning” publiceras i mars

Denna app med samma namn som webbplatsen kommer att lanseras på appstore i mars. I denna kommer du att kunna hitta vissa typer av material, ffa enkla illustrationer av modeller och strukturer för handledning, formulär för bedömning och återkoppling samt för självskattningar av och återkoppling på handledning och lärandemiljö på er arbetsplats.

Mer material om BT och om ledningsperspektiv på handledning

Mer material för er som är intresserade av att ta del av intervjuer med ledningspersomner med erfarenheter av systemperspektiv på handledning och lärande i arbete kommer snart att finnas tillgängligt. Är du intresserad av att planera för att ta emot BT-läkare kommer mer material att laddas upp under Jag vill planera för AT/BT och studenter  skapat av Anna Hertin Region Jönköpings län.

Fler inlägg

Till toppen