Observation av färdighet Basal – Modifierat DOPS (Direct Observation of Clinical Skills)

Med hjälp av DOPS kan man bedöma studentens/läkarens under utbildning tekniska utförande, färdighet och interaktion med patienten i samband med ett praktiskt moment - t ex en procedur eller ett ingrepp.

DD snedstreck MM snedstreck ÅÅÅÅ

Den handleddas egna tankar efter patientmötet

Handledarens återkoppling

Handledarens observation

Här används observationsskala

Förklara procedur och resultat för patient.
Den handledda:
Redogöra för motivet till procedur och delmoment.
Den handledda:
Utföra proceduren på ett systematiskt och tekniskt adekvat sätt inklusive hygienrutiner.
Den handledda:

Handledarens generella rekommendation till den handledda

Här används rekommendationsskala

Nästa gång du utför proceduren:

Den handleddas egna plan för utveckling

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.