Självvärdering av klinisk placering - the Undergraduate Clinical Education Environment Measure

Detta formulär syftar till "självvärdering" av den lärandemiljö du uppfattar att studenterna har tillgång till under en kliniska placering på din arbetsplats (en placering du själv eller en kollega ansvarar för). Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss i den ruta som du anser bäst motsvarar studenternas lärandemilö.

Instämmer inte allsInstämmer till liten delNeutralInstämmer till stor delInstämmer helt
1. Studenterna får en användbar introduktion.
2. Handledarna är förberedda på att det kommer studenter.
3. Studenternas arbetsuppgifter är relevanta i förhållande till utbildningsmålen.
4. Studenterna är tillräckligt sysselsatta med meningsfulla arbetsuppgifter.
5. Studenternas arbetsuppgifterna är tillräckligt utmanande för deras nivå av kunskaper och färdigheter (på gruppnivå).
6. Studenterna uppmuntras att aktivt delta i arbetet här.
7. Studenterna har tillräcklig tillgång till arbetsdator.
8. Det finns tillräckligt med utrymme (fysiskt) för det antal läkarstudenter som är placerade här.
9. Studenterna har en handledare som de vet att de kan vända sig till.
10. Studenterna har tillräcklig tillgång till handledning.
11. Handledarna är väl förberedda inför handledningssituationerna.
12. Handledarna är insatta i utbildningsmålen.
13. Studenterna får användbar feedback av handledarna.
14. Studenterna får utrymme att ställa frågor till handledarna.
15. Studenterna erbjuds möjligheter att förklara hur de tänker i handledningssituationer.
16. Studenternas förmåga att lösa problem utvecklas bra här.
17. Studenterna har möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper i praktiken här.
18. Studenterna har möjlighet att lära tillsammans med andra läkarstudenter här.
19. Studenter får ett positivt bemötande av dem som arbetar här.
20. Studenterna inkluderas i den grupp av människor som arbetar här.
21. Studenterna är välkomna i fika/lunchrummet här.
22. Kommunikationen mellan dem som arbetar här är god.
23. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett kulturell bakgrund.
24. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett könsidentitet.
25. Alla bemöts med samma respekt och värdighet här oavsett professionell bakgrund.
26. Studenterna har möjlighet att påverka sitt lärande här.
27. Studenterna har möjlighet att lära tillsammans med studenter från andra professioner här.

Det ifyllda formuläret skickas som PDF till angiven e-postadress.
Inga uppgifter sparas. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter kan läsas på kliniskhandledning.se.