Förutsättningar för lärande och handledning

Goda förutsättningar för studenters, AT-, BT- och ST-läkares lärande i kliniskt arbete och för handledares möjligheter att stötta och utmana deras lärande påverkas av förhållanden som finns i deras omgivning. Här kommer du hitta hur olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet kan bidra med att skapa förutsättningar för lärande och handledning.

Lärande och handledning inom Hälso och sjukvården ur ett systemperspektiv

Karin Thörne, Futurum, Region Jönköpings Län

Personer med olika funktioner och på nivåer i organisationen kan bidra med att skapa bra förutsättningar för lärande och handledning. Det kan synliggöras genom systemperspektiv på det som genomförs och tydliggöra hur olika förutsättningar hänger ihop och kan samverka, se figur.

Under arbete

Nedan finns ett antal identifierat områden inom hälso- och sjukvårdens komplexa system som har betydelse för förutsättningar att lära och handleda i vårdens vardag.

Vi vet att det finns gott om goda exempel på förutsättningar för lärande och handledning på olika systemnivåer. Det är genom att dela såväl framgångskoncept som utmaningar som vi i samarbete över landet kan bereda väg för framtidens kompetenta läkare. Med BT och VFU i sexåriga läkarprogrammet finns ett unikt gemensamt fönster där delande och samarbete kan befästas och göra skillnad.

Så bidra med era goda exempel i stort och smått!

Planera och introducera
Skapa och synliggöra strukturer och scheman
Utveckla administrativa funktioner
Utveckla digitala funktioner
Anpassa lokaler och redskap
Involvera andra yrkesgrupper
Kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla