Modul: Beskriv hur en handledare agerat som en god rollmodell

I denna modul får du beskriva en handledare du själv haft som fungerat som en rollmodell.

Omfattning: ca 45 minuter

Mål: Efter genomförd modul ska du kunna ge ett exempel på hur ett etiskt och professionellt förhållningssätt som handledare kan omsättas i praktiken.

Du hittar fler moduler för utbildning av handledare HÄR

Läs om handledaren som förebild här.

Tänk igenom vilka handledare du själv har haft och de situationer du upplevt tillsammans med dessa. Vem kommer du att tänka på när du tänker på handledaren som god rollmodell? Varför just denna person?

Dokumentation
Beskriv hur en handledare du haft agerat när du upplevt att denna har varit en god rollmodell. Fokusera på det konkreta beteendet.
Beskrivningen ska innehålla exempel på ett gott etiskt eller professionellt förhållningssätt i handledningssituationen.