Anställningsformer för BT

Det finns olika sätt att anställa en BT-läkare. En möjlighet kan vara en BT-anställning med visstidsanställning. En del regioner har då valt att anställa BT-läkare som först har vikarierat inom regionen. En annan form är att rekrytera ST-läkare och då gör ST-läkaren sin BT inom ramen för sin ST anställning eller gör BT som visstidsanställning som sedan går över till ST anställning.

Exempel från Region Jönköping